Съдът отмени плащането на интеграционни добавки "на калпак"
19.06.2018 | 12:00
econ.bg
Съдът отмени плащането на интеграционни добавки "на калпак"
Отменените разпоредби предвиждат хората с увреждания да получават месечна добавка за транспортни услуги, равна на 15% от гарантирания минимален доход, и добавка за ползване на информационни и комуникационни услуги, която е в размер 20% от гарантирания мин

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени окончателно текстове от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, които определят размера на месечните добавки за социална интеграция, транспортни, информационни и телекомуникационни услуги, съобщиха от съда.

Отменените разпоредби предвиждат хората с увреждания да получават месечна добавка за транспортни услуги, равна на 15% от гарантирания минимален доход, и добавка за ползване на информационни и комуникационни услуги, която е в размер 20% от гарантирания минимален доход. През тази година неговият размер е 75 лв., което означава, че сумите на двете надбавки са съответно 11.25 лв. и 15 лв.

Според върховните съдии тази формула е незаконосъобразна, тъй като водещият критерий според Закона за интеграция на хората с увреждания за определянето на размера й са единствено индивидуалните потребности на конкретния получател. Унифицирането на размера на добавката създава обективни пречки за социалната интеграция на хората с увреждания и препятства упражняването на основните им прави и свободи, смятат върховните съдии.

Според съдебния състав размерът на месечната добавка за социална интеграция трябва да е съобразен с индивидуалните потребности на конкретния човек, с това доколко то й е работоспособен с вида и степента на увреждането му.

Обвързването на размера на добавката с гарантирания минимален доход ограничава свободата на придвижване, правото на пълноценно включване в общността, личната мобилност и свобода на изразяване на мнение, свобода на достъпа до информация, правото на образование, правото на достъп до рехабилитационни услуги и осигуряването на подходящ жизнен стандарт, се казва в съдебното решение.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти