Три четвърти от работните места в Евросъюза са в сектора на услугите
10.08.2018 | 13:30
econ.bg
Три четвърти от работните места в Евросъюза са в сектора на услугите
Заетите в обслужващите дейности представляват 80% от общата заетост или малко повече в Нидерландия, Великобритания, Белгия, Малта, Франция, Дания, Кипър и Люксембург

Преминаването към икономика на услугите е дългосрочна тенденция, която вече се наблюдава в Европейския съюз през втората половина на 20-ти век. През 2017 г. заетостта в сферата на услугите е 74% от общата заетост в ЕС, в сравнение с 66% през 2000 г., докато заетостта в промишлеността е намаляла от 26% през 2000 г. на 22% през 2017 г., а в селското стопанство е намаляло наполовина от 8% на 4%. Това показват обобщените данни на „Евростат".

По отношение на добавената стойност, услугите са генерирали 73% от общата добавена стойност през 2017 г., промишлеността 25% и селското стопанство само 2%.

Сред държавите-членки делът на заетостта в селското стопанство през 2017 г. е най-висок в Румъния (24% от общата заетост), България (19%), Гърция (11%) и Полша (10%), докато заетостта в индустрия е най-висока в Чешката република (36%), Словакия и Полша (по 31%), и Румъния (30%).

Заетите в обслужващите дейности представляват 80% от общата заетост или малко повече в Нидерландия, Великобритания, Белгия, Малта, Франция, Дания, Кипър и Люксембург.

Нарастването на заетостта при жените е по-бързо отколкото при мъжете

От началото на хилядолетието все повече хора работят, докато условията на труд се промениха в страните-членки на ЕС, като се отчита силно увеличение на заетостта сред жените. Това става ясно от публикувания от „Евростат" анализ за европейската икономика от началото на хилядолетието.

В периода между 2002 г. и 2017 г. равнището на заетост на населението в трудоспособна възраст се е увеличило от 67% през 2002 г. на 72% през 2017 г., главно поради високия ръст на заетостта на жените (от 58% на 66%). За мъжете процентът също се е увеличил, но по-малко - от 75% на 78%.

За младите хора на възраст от 20 до 24 години обаче ситуацията е по-различна, тъй като нивото на заетост леко се е понижило от 53% през 2002 г. на 52% през 2017 г.

Постоянно нарастване на заетостта се наблюдава като в целия ЕС, така и в еврозоната, но с най-бърз темп заетостта е нараснала в България, Полша и Малта. През 2017 г. най-висок процент на заетост при жените е отчетен в Швеция (80%), Литва (76%), Германия и Естония (и 75%), а за мъжете в Чешката република (86%), Малта и Швеция (по 84%), Великобритания, Холандия и Германия (всички по 83%). Във всички държави-членки равнището на заетост при мъжете е по-високо от това за жените.

Временна заетост и заетост на непълно работно време

През периода от 2002 до 2017 г. възможността за намиране на работа с неограничена продължителност леко намалява, като делът на временно ноетите служители в ЕС се увеличава от 11% през 2002 г. на 13% през 2017 г.

Временната заетост през 2017 г. е почти същата сред жени (14%), както и сред мъжете (13%) в ЕС. Общият дял на временните служители варира сред държавите-членки, като най-висок е делът в Полша и Испания (26%), Португалия (22%) и Хърватия (20%), Естония и Латвия (и двете 3%), Литва (2%). В България е под 2 процента.

Заетите на непълно работно време се увеличават

Друга важна промяна в условията на труд е разрастването на работата на непълно работно време. В ЕС процентът на работещите на непълно работно време се е увеличил от 15% през 2002 г. на 19% през 2017 г. Заетостта на почасова заетост през 2017 г. е много по-разпространена сред жените (31%), отколкото сред мъжете (8%) в ЕС.

Общият брой на работниците на непълно работно време варира сред държавите-членки, като най-висок е в Холандия (47%), Австрия (28%), Германия (27%), Белгия и Обединеното кралство (по 24%) и най-нисък в България (2%), Унгария (4%) и Хърватия (5%).

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти