Турция увеличава с 3% вноса си за ЕС
17.06.2013 | 15:15
Турция увеличава с 3% вноса си за ЕС
Размерът на внесените стоки от останалите външнотърговски партньори на Съюза значително намалява

Външната търговия между еврозоната и останалата част от света през април 2013 г. е генерирала 14,9 милиарда евро излишък по търговското салдо, в сравнение с регистрираните 3,3 милиарда евро излишък в рамките на същия месец от 2012 г. Това показват последните данни на Европейската статистическа служба Евростат.

Външнотърговското салдо за март 2013 г. също беше положително и възлизаше на 22,5 милиарда евро спрямо 6,9 милиарда година по-рано. Данните за април показват месечен спад на износа от 0,8%, за сметка на внос, покачващ се с 0,5%.

Излишъкът при търговията на Европейския съюз (ЕС) през април по първоначална оценка на статистиците е от 9,2 милиарда евро. В рамките на четвъртия месец от 2012 г. салдото е било отрицателно и в размер на 13,4%. Балансът през март 2013 г. беше положителен (от 15,9 милиарда евро), за сравнение с отрицателния (от 8,2 милиарда евро) през същия месец от предходната година.

Износът на ЕС през този април сезонно е отбелязал спад от 0,2%, а вносът е останал стабилен.

Външна търговия на ЕС през първото тримесечие

Данните за първитe три месеца от годината като цяло са положителни. Все още е отрицателно търговското салдо на Съюза при транспорта на енергия, но между месеците януари-март 2013 г. балансът бележи спад - от -111,1 милиарда евро през същия период на миналата година до -96,2 милиарда в рамките на последния отчетен. Увеличава се излишъкът при промишлените стоки – от 76,5 милиарда на 91,1 милиарда евро.

Вносът на 27-те страни членки от основните им външнотърговски партньори през първото тримесечие намалява. Най-съществените спадове са отбелязани при импорта от Норвегия и Япония (понижение с по 16%) и Бразилия (-14%). Изключение от тенденцията прави вносът от Турция, който се е увеличил с 3%.

Данните при експорта са разнопосочни. Най-отчетливото увеличение е на износа към Швейцария (с 19%), а най-големият спад – на този от Индия (с 11%). Повишава се външнотърговският баланс на държавите от ЕС със САЩ, Швейцария и Турция. Намалява размерът на отрицателното салдо с Китай, Русия, Норвегия и Япония.

Към края на първата четвърт от 2013 г. най-голям е излишъкът от търговията с Германия (49,3 милиарда евро), следван от този с Холандия (15,1 милиарда евро) и Ирландия (8,9 милиарда евро). Най-голям дефицит е регистриран при търговията на Европейския съюз с Великобритания (-24,1 милиарда долара), Франция (-20,1 милиарда), Гърция (-5,3 милиарда) и Испания (-4,7 милиарда).

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти