Увеличават се вносът и износът ни за трети страни
10.07.2012 | 16:30
Увеличават се вносът и износът ни за трети страни
Външнотърговското салдо за първите пет месеца от годината е отрицателно

В рамките на първите пет месеца от 2012 г. износът на България за трети страни (страни, нечленуващи в Европейския съюз) се е увеличил с 3,3% на годишна база, сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Той е в размера на 6,4 милиарда лева.

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Русия, Сърбия и Македония. Те формират общо 46,6% от износа ни за трети страни. Нараства и износът за Обединените арабски емирства, Израел, Канада, Сирия и Бразилия. Най-съществен спад е отчетен при този за Сингапур, Индия, Иран, ЮАР и Хърватия.

През май тази година износът се е повишил с цели 25% спрямо същия месец от 2011 г. и е на стойност 1,5 милиарда лева.

Наблюдава се увеличение и при вноса на България от трети страни през периода януари-май 2012 г. спрямо същия интервал от предходната календарна година. Растежът е с 15,8% до 8,5 милиарда лева (по цени CIF). Най-значителен той е при вноса от Перу, Босна и Херцеговина, Иран и Бразилия. Най-голямо намаление пък се наблюдава при вноса от Казахстан, Израел и Украйна.

Само през месец май 2012 г. вносът на държавата ни от трети страни е нараснал с 24,9% на годишна база и е в размера на 2 милиарда лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB* - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - май 2012 г. е отрицателно и е на стойност 2, 088 милиарда лева (табл. 1.1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 659 400 000 лева.

През май 2012 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 467,9 милиона лева.

Най-голямо увеличение при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, е отбелязано в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)” и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”. Спад се наблюдава при износа от секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала”, „Машини, оборудване и превозни средства” и „Минерални горива, масла и подобни продукти”.

При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”. Спад се наблюдава единствено в сектор „Храни и живи животни”.

Общият износ на страната през първите пет месеца от годината възлиза на 15,9 милиарда лева. Спрямо съответния период от 2011 г. това представлява увеличение с 0,9%.

В рамките на май 2012 г. общият износ е в размера на 3,6 млрд. лв. и се увеличава с 10,7% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - май 2012 г. в страната общо са внесени стоки на стойност 20,1 млрд. лв. (по цени CIF), или с 12,1% повече на годишна база. Растежът през май е с 19,3% до 4,6 милиарда лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през петмесечния период и възлиза на 4 210 400 000 лева, което е с 2 028 700 000 лева повече от салдото за първите пет месеца на 2011 година. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода
януари - май 2012 г. също е отрицателно и е в размер на 3 235 400 000 лева.

През май 2012 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 1 050 700 000 лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е на стойност 816.6 милиона лева.

*Цените FOB (ФОБ) включват стойността на стоките, намиращи се в пунктовете на страната износител и разходите за транспортиране на стоките до износния пункт, стойността на износното мито, разходите по складирането, товаренето, палетизирането, пакетирането на изнасяните стоки. Цените ФОБ са франко борда на превозното средство в износния пункт (кораб, товарни вагони и др).

Цените CIF (СИФ) включват цените на изнасяните стоки, стойността на транспортните разходи до пристанището (респ. Гарата, приемателния пункт) на страната получател (вносител), разходите по застраховането на стоките. Те представляват цените на стоките на франко получателя (вносителя).

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти