Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
28.01.2015 | 14:40
econ.bg
Улесняват правилата за участие на държавни предприятия в обществени поръчки
От кабинета предлагат по-лесни условия за избор на частен партньор за дружествата

Държавните предприятия и търговските такива с над 50 на сто държавно участие в капитала да могат да участват като равноправни партньори в обществени поръчки и сходни на тях процедури. Това предлагат от кабинета за гласуване от Народното събрание (НС).

„Държавните предприятия и търговските дружества с преобладаващо държавно участие са не само възложители, но и потенциални участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и изпълнители по сключени договор в резултат на проведени процедури за възлагане на обществени поръчки”, обясняват от пресцентъра на правителството.

От Министерски съвет (МС) посочват, че според сегашните условия, заложени в Закона за обществените поръчки, сроковете за търговете не са съобразени с възможността за участие на държавните дружества.

Проблемът се крие в това, че дори при стандартната открита процедура, при която срокът за подаване на предложение за участие е 52 дни, е много трудно държавното предприятие или търговското дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да избере партньор за участие и да подготви офертата за участие в процедурата.

Според предлагането от кабинета изменение е необходимо правилата за избор на частен партньор от страна на държавните предприятия и тези с държавно участие да бъдат улеснени. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти