Улесняват търговията с благородни метали
24.08.2017 | 17:30
econ.bg
Улесняват търговията с благородни метали
С промените ще отпадне регистрационния режим за лицата, които добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие

Министерството на финансите предлага промени във Валутния закон, които облекчават търговията с благородни метали. Отпадат и митническите декларации за кредити. 

Предложението е публикувано на Портала за обществени консултации към МС и на сайта на ведомството. 

С промените ще отпадне регистрационния режим за лицата, които добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. В резултат ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020, пише в мотивите на вносителя. 

Отменя се и воденето на регистър от митническите органи за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и в тази връзка отпада необходимостта от подаването на декларация пред митническите органи. 

Със законопроекта се предвижда Министерският съвет с наредба да определи изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. 

Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с което се осигурява защита на гражданите и търговците

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти