Университетите у нас очакват над 70 хил. студенти
09.05.2012 | 14:32
Университетите у нас очакват над 70 хил. студенти
През новата учебна година висшите училища ще могат да приемат 70 259 студенти по бакалавърски и магистърски програми

Правителството е утвърдило броя на приеманите за обучение студенти и докторанти за учебната 2012-2013 година. От тази есен 150 вишисти повече ще могат да започнат обучение по докторантски програми. 2 116 ще бъдат бъдещите докторанти. През новата учебна година висшите училища ще могат да приемат 70 259 студенти по бакалавърски и магистърски програми, съобщава правителствената информационна служба.

Увеличен е планираният прием по приоритетни за обществото области като природни науки, математика и информатика, педагогически науки, здравеопазване и спорт. Голяма част от държавните университети ще запазят миналогодишния размер на таксите за обучение, утвърдиха още министрите по време на редовното си седмично заседание.

Университетите, които запазват миналогодишния размер на таксите си за кандидатстване и обучение са: СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", Русенският университет "Ангел Кънчев", ТУ – Варна, УАСГ, Минно-геоложкият университет, Лесотехническият университет, медицинските университети в София, Пловдив и Варна, както и УНСС, НСА и други.

Увеличение на таксите за кандидатстудентските изпити с между 5 и 10 лева се предвижда в ЮЗУ"Неофит Рилски", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Университета по хранителни технологии в Пловдив, както и в Медицинския университет в Плевен.

Друга част от ВУЗ-овете ще увеличат досегашните си такси за обучение с между 10 и 100 лева. Това са Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", ТУ – София, ЮЗУ "Неофит Рилски", Националната художествена академия и други.

Най-малка такса за обучение ще плащат студентите от педагогическите специалности, администрация и управление, както специалността "Туризъм". Техните такси ще са в размер между 300 и 420 лева. Най-висока е таксата за специалностите в сферата на медицината и изкуствата, където се плаща между 540 и 1500 лева в различните университети.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти