Физическите лица с право да обявяват фалит?
11.06.2013 | 14:40
Физическите лица с право да обявяват фалит?
6 милиарда лева са усвоени от обществени поръчки през 2012 г.

Физическите лица също да имат право да обявяват фалит искат работодатели и синдикати.

Тази възможност трябва да бъде въведена, коментира пред "Нова ТВ" Камен Колев от Българската стопанска камара (БСК), една от четирите национално представени работодателски организации. Той обаче обърна внимание, че това право идва с необходимостта от много строг контрол, за да бъде запазена целостта на банковата система.

Макар че гражданите имат много по-малки физически възможности, в момента физическите лица носят много по-голяма отговорност от стопанските и юридическите лица, смята от своя страна Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Ето защо, според него, те също трябва да имат правото да обявяват несъстоятелност на предприятие.

Специализирани трудови съдилища

Ако не специализирани трудови съдилища, то в името на защитата на работниците трябва да има поне специализирани състави, които да гледат такива дела, е мнението на Димитров относно идеята за създаването на такива юридически структури.

Работодателите обаче имат друго решение на проблема с получаването на дължимите заплати при фалит на дружеството. Според Колев затрудненията идват от бавния процес по обявяване на несъстоятелност, заради който "активи за милиони стоят блокирани". Ето защо тази процедура трябва да се ускори.

Синдикалистът коментира и идеята за създаване на специализирани трудови съдилища. Според него в името на защитата на трудещите трябва да има поне специализирани състави, които да гледат такива дела. 

Регулиране на обществените поръчки

Пламен Димитров и Камен Колев коментираха готвените промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Представителят на БСК потвърди констатацията на БОРКОР, че 98% от тръжните процедури се печелят от 2% от фирмите. Причината според него е, че критериите за участие в процедурите се формулират така, че да са в полза на определени предприятия и непосилни за покриване от малките фирми.

За 2012 г. са усвоени 6 милиарда лева от обществени поръчки, добави Колев.

Президентът на КНСБ отново настоя за въвеждането на еднакви осигурителни и трудови стандарти за фирмите, спечелили тръжната процедура, и  за подизпълнителите.

Намаляване на административната тежест за бизнеса

Относно обещаното от правителството намаляване на разрешителните и лицензионните режими за бизнеса представителят на работодателите е на мнение, че трябва да отпаднат тези, които препятстват излизането на малките фирми на пазара. В момента благодарение на тези режими има много високи бариери пред средния и малкия бизнес.

От БСК предлагат лицензионните и разрешителните режими да придобият характер на регистрационни и удостоверителни. Разликата е, че при първите администрацията може да откаже на фирмите, а при вторите, като предприятието си подаде документите и ако те са пълни, администрацията не може да им откаже.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти