Ще спечели ли България от новата европейска енергийна директива?
23.11.2011 | 11:05
Ще спечели ли България от новата европейска енергийна директива?
Според международната организация WWF страната ни трябва да подкрепи Директивата за енергийна ефективност, която ще се обсъжда утре в Брюксел

България трябва да подкрепи целите на новата европейска Директива за енергийна ефективност (ДЕЕ), смятат от международната природозащитна организация WWF. Причината е, че изпълнението на проекта може да намали наполовина зависимостта на страната от вносни енергоносители.

Директивата е изготвена в рамките на пакета директиви "Енергия и климат", който ще се обсъжда утре в Брюксел на среща на Съвета на европейските министри на транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Целите му се отнасят до спестяване на 20% енергия до 2020 г. Изпълнението им би позволило на ЕС да комбинира вноса на енергоносители и да намали зависимостта си от петрол, въглища, природен гази уран от прогнозираните 62% през 2020 г. до 45% спрямо базовата 1990 г.

"България трябва да поддържа позиция на твърдо отстояване на най-високите цели в директивата, защото това ще помогне за постигането на силно и ефективно европейско законодателство и ще увеличи възможностите на страната ни", заявява WWF в официално писмо до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Според организацията работната група на Съвета на министрите се стреми да ограничи и премахне ключови разпоредби на ДЕЕ, разглеждайки ги като потенциално бреме. Резултатът от тази нагласа би довел до задълбочаване на тенденцията при държавите-членки за скъп и несигурен внос на енергия. Това коментира Георги Стефанов, експерт по климатични промени на WWF.

Той добави, че при постигане на целите на директивата емисиите парникови газове ще намалеят с още 5% спрямо базовите нива. Освен това очакван резултат е отварянето на 2 милиона нови работни места на територията на обединена Европа, както и спестяване на милиарди евро.

"В момента Европейската комисия (ЕК) предлага мерки, достатъчни да се постигнат едва две трети от целите за 2020 г. Затова смяраме, че новата директива и провеждащите се в тази връзка срещи спешно трябва да преминат в посока на укрепване на ДЕЕ, а не на нейното отслабване като законодателна тежест", е становището на организацията.

Във време на силна зависимост от вноса на енергоносители, България трябва да се стреми да използва възможно най-евтината, най-безопасната и най-чистата енергия, обобщава WWF.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти