Язаки България отчита спад на продажбите на ел. инсталации за автомобили
15.07.2017 | 14:00
От: Econ.bg
Язаки България отчита спад на продажбите на ел. инсталации за автомобили

Язаки България ЕООД отчита 4,8% намаление в продажбата на комплекти електрически инсталации за автомобили през 2016 г., показва отчетът на дружеството.

Като резултат общите продажби на компанията намаляват с 5,6% на годишна база до 273,51 млн. лв. Поради по-ниската в сравнение с 2015 г. ефективност и приключилото производство на електрически инсталации по проекта Рено W95, дружеството реализира печалба преди разходи за данъци в размер на 766 хил. лв. спрямо 3,43 млн. лв. за 2015 г.

Електрическите инсталации на проекта Рено W95 са включвали модели Меган, Сценик и Л38Б32. Тенденцията за намаление на обема продажби в моделите на Рено се очаква да продължи през цялата 2017 г.

В същото време продължава да се регистрира увеличение на продажбите на Форд Транзит – къса база, след като за модела успешно започна фазата на масово производство на електрическите инсталации през 2012 г. Форд Транзит – дълга база успява да задържи обема на продажбите от 2015 г.

Язаки България остава един от най-големите работодатели в Ямболска и Сливенска област с персонал към 31 декември 2016 г. от 4 918 души. За сравнение, персоналът към края на 2015 г. е бил 4 568. Увеличението е поради назначаването на персонал за новия завод в Димитровград, който ще произвежда електрически инсталации за Мерцедес.

Дружеството запазва оптимистични прогнози за бъдещите периоди с оглед по-нататъшното развитие на проектите Форд Транзит и Рено Едисон.

Язаки България ЕООД отчита сериозни загуби от дейността си, като при основен капитал от 54,763 млн. лв. непокритата загуба е 40,28 млн. лв. и собствения капитал е едва 14,48 млн. лв. Общите активи са за 109 млн. лв., от които имоти, машини и съоръжения за 63,4 млн. лв.

Едноличен собственик е японската Язаки Корпорация. Основният клиент е Язаки Системс Технолоджис.

Основните продажби през 2016 г. са към Язаки Системс Технолоджис Франция в размер на 77,8 млн. лв. (80,8 млн. лв. през 2015 г.), Язаки Системс Технолоджис Испания 7,2 млн.лв. (22 млн. лв. през 2015 г.), Язаки Системс Технолоджис Турция в размер на 141,5 млн. лв. (140,8 млн. лв. през 2015 г.), Язаки Системс Технолоджис Ново Место за 44,9 млн. лв. (през 2015 г. за 45,3 млн.лв.) и други./investor.bg/

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти