Пет начина да удвоите инвестицията си
18.01.2017 | 10:00
econ.bg

Пет начина да удвоите инвестицията си
Целта на инвеститорите е ясна – да увеличават капитала си в дългосрочен план

Може би, една от най-често поставяните конкретни цели обаче, е да удвоят средствата си. Сега ще представим пет начина, по които последните могат да направят това, в зависимост от стила им на инвестиране и склонността им към риск.

1. Класическия начин – бавно и сигурно

Има една класическа реклама от 80-те години на миналия век в САЩ, в която британския актьор Джон Хюсман казва „Правете пари по старомодния начин – изкарвайте ги“.

Защо да пестите 10% от дохода си, няма да ви е достатъчно за спокойни старини?

Този принцип, може да се пренесе и в инвестирането. Колкото и да не ви харесва, един от най-сигурните начини да удвоите средствата си, макар и за един по-дълъг период от време е, като се стремите към пазарната доходност. Или казано по друг начин – да следвате съвета на инвеститори като Бъфет и Богъл и да инвестирате в нискоразходни индексни фондове, базирани на широки индекси.

Така, с ползването на правилото „72“, ще можете да изчислите колко време ще е необходимо, за да удвоите средствата си.

Например при очаквана дългосрочна доходност от 8%, за да удвоите средствата си, ще са ви необходими 9 години. Ако намалите очакваната доходност до 6% и срокът за удвояване на средствата ви, вече се повишава на 12 години.

2. С контраинвестиции, когато се лее „кръв по улицата“

Друг начин да удвоите средствата си е, като инвестирате срещу тълпата (тренда). Макар и доста опасен, защото тренда може да ви помете, ако не сте уцелили подходящия момент, този метод на инвестиране, може да е много ефективен. Той се основава на принципа на гениалния Бъфет „бъди алчен, когато другите ги е страх и се страхувай, когато другите са алчни“.

В крайна сметка, след кризисни за пазара моменти, могат да се появят и много добри инвестиционни възможности. И обратното, в момента на нови исторически рекорди за пазара, може да е добра идея да се „скъсява“.

Този стил на търговия обаче, не е подходящ за всички. Той изисква здрави нерви и много търпение от страна на инвеститорите.

3. „Сигурния“ начин

По принцип сигурни са само „смъртта и данъците“. И все пак, по-консервативните инвеститори, често не са склонни да поемат особено големи рискове за своите инвестиции и предпочитат да насочват основно към нискорискови активи, за каквито се смятат облигациите и държавните ценни книжа.

Тук за удвояване на инвестирания капитал обаче, ще са необходими много години, по-скоро десетилетия.

4. Спекулативния начин

Докато „бавно и сигурно“, може да е добра алтернатива за част от инвеститорите, за други, по-ориентирани към „екшън“, това може да не е особено приемлива опция.

За спекулативно настроените инвеститори, удачен начин за инвестиране може да е с ползване на деривати, като фючърси и опции, ползване на ливъридж и т.н. Трябва да се има в предвид, че спекулациите водят не само до печалби, но и до загуби и затова рискът трябва да се управлява много внимателно.

В заключение, всеки трябва да потърси своя начин, който в най-голяма степен отговаря на неговите критерий. Разбира се не е задължително да се ориентира само към един, като може да съчетае няколко различна подхода за достигане на крайната цел.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти