"Пристанищен терминал "Бургас Запад" с нов концесионер
2
26.04.2013 | 13:00
"Пристанищен терминал "Бургас Запад" с нов концесионер
Комисията за защита на конкуренцията не вижда в сделката опасност от монопол на пазара

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концесия върху Пристанищен терминал "Бургас Запад", става ясно от съобщение на сайта на антимонополния орган.

Изходът е част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. С решението си Комисията разрешава концентрация чрез придобиване на контрол от страна на фирма "БМФ Порт Бургас" ЕАД, която ще сключи договор за концесия върху западния терминал.

КЗК постановява решението незабавно да бъде изпълнено.

Новият концесионер ще управлява услугите по обработка на товари и поща и морско-техническите услуги на пристанището. За тази цел ще ползва Пристанищна територия и/или Пристанищни съоръжения по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

"БМФ Порт Бургас" ще трябва да поддържа услугите в наличност и да гарантира тяхното качество. В замяна получава правото да взима приходи от това.

Анализът на КЗК е показал, че планираната концесия не създава заплаха за ефективната конкуренция на пазара и "не би променила съществено пазарното статукво".

"Комисията счита, че предвид пазарните дялове на участниците на анализираните пазари по предоставяне на пристанищни услуги и превоз на товари по море, КЗК не може да направи извода, че обединената група е в състояние да попречи на конкуренти да осъществяват своята стопанска дейност", се казва още в съобщението.

Антимонополният орган обяснява, че не са налице опасения, че след влизането в сила на договора дружеството ще бъде в състояние да възпрепятства дейността на преките си конкуренти и на предприятията, "осъществяващи вертикално свързана дейност". Въпреки че концесията ще увеличи производствения капацитет и възможностите на цялата грума "БМФ", това не е достатъчна индикация за негативно засягане на конкурентната среда.

С тези аргументи Комисията разрешава концентрацията.

Припомняме ви, че нови концесионери имат и пристанищните терминали Несебър и Лом. В края на август 2012 г. тогавашното правителство откри процедури за предоставяне на концесии за услуга върху двата изхода за срок от 35 години.

През месец декември миналата година стана ясно, че фирма "Видмар" ДЗЗД ще стопанисва терминала в Несебър, а през януари 2013 г. за концесионер на този в Лом беше определена "Порт Инвест" ЕООД.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти