"София Тех Парк" обяви конкурс за частен инвеститор
05.04.2017 | 09:10
econ.bg
"София Тех Парк" обяви конкурс за частен инвеститор
В съобщението се посочва, че целта на конкурса е привличането на високотехнологични компании, развиващи изследователска и научно-развойна дейност

Новото ръководството на "София Тех Парк" обяви първия публичен конкурс за избор на инвеститор. Той ще получи възмездно безсрочно право на строеж в зона от с площ 8 140 кв. м., съобщи Министерството на икономиката.

В зоната може да бъде построена многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ до 35 хил. кв. м, както и подземен паркинг на две нива с обща разгъната площ на подземните нива до 16 хил. кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

В съобщението се посочва, че целта на конкурса е привличането на високотехнологични компании, развиващи изследователска и научно-развойна дейност. Към момента единственият частен инвеститор в парка е "Уолтопия", чийто собственик Ивайло Пенчев наскоро остро критикува ръководството на "София Тех Парк". След публично заявената му позиция ръководството на парка бе сменено.

В конкурса могат да участват всички български и чуждестранни юридически лица, които не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, нямат неразсрочени парични задължения към държавата или към община и не са свързани лица със "София Тех Парк".

Кандидатите следва да декларират, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на научно-технологичния парк - науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Не по-малко от 30% от офис площите в сградата следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високотехнологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на "София Тех Парк", но не по-малко от 2 пъти годишно.

Участниците в процедурата трябва да представят банкова референция за предоставен или осигурен финансов ресурс, достатъчен за придобиване на правото на строеж и изграждане на предвиденото застрояване, но не по-малко от 10 млн. евро. Минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители, е 7 461 300 лева. За победител в конкурса ще бъде избран участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж. Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи и завърши изцяло сградата и всички съпътстващи обекти в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж.

Срокът за подаване на офертите е 5 май 2017 г. включително. Офертите и ценовите ще бъдат отворени на открито заседание на 9 май 2017 г.

Освен това за петък (7 април) е свикано общо събрание на "София Тех Парк, на което ще бъде разгледан и въпросът със спортната зала, използвана от Волейболния клуб ЦСКА. От Министерството на икономиката са на мнение, че "съществува позитивизъм за решаването на проблема".

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти