1,208 млрд. лв. лихви и неустойки събрани в енергетиката
24.04.2017 | 12:55
econ.bg
1,208 млрд. лв. лихви и неустойки събрани в енергетиката
Обезпечени са вземанията по всички концесии за твърди горива

Министерството на енергетиката е започнало да събира всички забавени концесионни възнаграждения. От начислени лихви и неустойки по концесионни договори са събрани 1,208 млн. лева. 

Обезпечени са вземанията по всички концесии за твърди горива. Концесионните договори за метални и индустриални полезни изкопаеми се изпълняват своевременно. 

Закъснения са отчетени при плащания по договорите за добив на въглища, строителни и скалнооблицовъчни материали, за което са предприети действия. 

Министерството на енергетиката контролира над 500 концесионни договора, уточняват от пресцентъра му.

Екипът на дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол" на Министерството на енергетиката предприе действия за събиране на всички забавени концесионни възнаграждения, дължими на държавата. Вземанията ще бъдат предявени до края на тази седмица. 

Действията са в изпълнение на разпореждане на министъра на енергетиката Николай Павлов до края на мандата на служебното правителство министерството да предяви всички забавени вземания по концесионни договори, се уточнява в текста. 

Редица компании вече са започнали доброволно да плащат дължимите суми, налице е значителна оптимизация на концесионната дейност и подобряване на финансовата дисциплина, посочват от министерството.

Събираемостта на концесионните такси през първото тримесечие на 2017 г. е с над 23 на сто по-висока в сравнение със същия период на миналата година. 

Към 31 март постъпленията от концесии са 27,720 млн. лева при утвърдени в Закона за държавния бюджет за цялата година 34,000 млн. лева.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти