50 застрахователни брокери и над 2500 агенти все още не са си платили таксата към КФН
10.07.2018 | 14:40
econ.bg
50 застрахователни брокери и над 2500 агенти все още не са си платили таксата към КФН
Регулаторът актуализира списъците всяка седмица

50 застрахователни брокери все още не са издължили годишната такса за общ финансов надзор за 2018 г. към Комисията за финансов надзор. Прави впечатление, че в списъка присъстват както брокери, срещу които е стартирала процедура по заличаване от регистъра, воден от Регулратора, така и брокери, които са били награждавани от застрахователни компании за добра дейност.

Данните на Надзора са към 6 юли.

Към същата дата дължат такса и 1555 агенти-физически лица. За 186 лица таксата е в размер на до 10 лева, от тях за почти 30 лица таксата е в размер под 1 лев. За останалите длъжници таксата е 50 лева.

183 са агентите-еднолични търговци и 824 – агентите-юридически лица, които към 6 юли не са се издължили.

Според разпоредба на Закона за Комисията за финансов надзор при неплащане в установения срок върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.

Регулаторът актуализира списъците всяка седмица.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти