5860 лв. санкция за самоковски доставчик на интернет
03.05.2011 | 11:59
5860 лв. санкция за самоковски доставчик на интернет
"Нетком Нетуъркс" по незаконен начин привличало клиенти на "Нетком ТВ"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че е извършено нарушение на чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на "Нетком Нетуъркс" ООД, гр. Самоков и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 5860 (пет хиляди осемстотин и шейсет) лв.

Производството е образувано по искане на "Нетком ТВ" ЕООД. Дружеството доставя достъп до интернет на територията на гр. Самоков, информира антимонополният орган.

Проучването на КЗК е установило, че абонатите на "Нетком ТВ" ЕООД са били пренасочени да заплащат дължимите за услугата суми към каса на "Нетком Нетуъркс" ООД чрез поставяне на съобщение за промяна на адреса на касата (офиса).

Освен това "Нетком Нетуъркс" ООД не се е идентифицирало като нов интернет доставчик за гр. Самоков, което да го направи разпознаваем участник на пазара пред потенциалните потребители на услугата. Също така, в частта "Общи условия" на сключените договори с клиенти, ответното дружество посочва номер на лицензия, издадена на "Нетком ТВ" ЕООД.

КЗК счита това обстоятелство за достатъчно красноречиво свидетелство за намерението на дружеството да предизвика заблуда у потребителите, тъй като представя ответното дружество не като новонавлизащ оператор, а като интернет доставчик, когото клиентите добре познават.

При определяне размера на имуществената санкция Комисията е отчела икономическото състояние на дружеството, както и характера и степента на извършеното нарушение.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти