EVN Топлофикация: При eжемесечен отчет няма непредвидими изравнителни сметки в края на сезона
24.04.2018 | 13:30
econ.bg
EVN Топлофикация: При eжемесечен отчет няма непредвидими изравнителни сметки в края на сезона
Над 80% от клиентите в Пловдив се отчитат ежемесечно и при тях няма прогнозно потребление

EVN Топлофикация препоръчва на онези свои клиенти в Пловдив, които са избрали сезонния отчет на уредите за дялово разпределение по отоплителните тела, да изберат ежемесечния отчет - визуален или дистанционен. 

Основното предимство на дистанционния или на месечния визуален отчет е, че се избягва риска от непредвидими изравнителни сметки в края на сезона, тъй като при тези видове отчет клиентите заплащат всеки месец своето реално потребление. По този начин те не зависят от наличието на евентуална разлика в консумацията им от предходния сезон, както е при сезонния отчет, при който отчитането е само 2 пъти в годината (в началото и в края на отоплителния сезон). Основен недостатък при сезонния отчет е, че месечните фактури се изчисляват прогнозно като средно месечно количество за всеки имот на база на консумация след изравнителна сметка за минал отоплителен период и се коригира с коефициент, отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия. 

Към момента над 80% от всички клиенти на EVN Топлофикация са избрали да ползват ежемесечния дистанционен или визуален отчет и при тях няма прогнозно потребление.

Дистанционен отчет – най-добрата технология за отчитане на консумираната топлинна енергия в имота и цялата сграда. Неговите предимства са безспорни:

ежемесечнo отчитане

без изравнителни сметки и без фактури на база прогнозно потребление

точно и качествено отчитане на реално консумираната топлинна енергия

не се изисква първоначална инвестиция от клиента

намалява се възможността за неправомерно използване на топлинна енергия

отчитане на данните по електронен път

без влизане в имота на клиента

включена пълна техническа поддръжка на уредите, включително метрологична проверка на водомерите

възможност за наем на уредите – ИРУ (индивидуални разпределителни устройства) и водомери за топла вода

Месечен (визуален) отчет – при него се извършва ежемесечно ръчно отчитане на индивидуалните разпределителни устройства (ИРУ) по отоплителните тела. 

без фактури на база на прогнозно потребление

издават се изравнителни фактури само в случаите на неосигурен достъп до измервателните уреди в имотите

регулярен месечен контакт с обслужващата ФДР

установяват се навреме наличието на повредени уреди.

Решението за вида отчет се взима на Общо събрание на етажната собственост с мнозинство от над 50% от собствеността на сградата, след което се представя в обслужващата ФДР (фирма за дялово разпределение) или в EVN Офис. 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти