S&P Global Ratings подобри оценката си за България
02.06.2018 | 10:00
econ.bg
S&P Global Ratings подобри оценката си за България
Анализаторите от S&P Global Ratings очакват стабилният икономически растеж да продължи в съответствие с възходящата динамика на износа и благоприятните условия за кредитиране

Международната рейтингова агенция Standard & Poor's Global Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщи Министерството на финансите.

Дългосрочният и краткосрочен кредитен рейтинг на страната са с оценка BBB-/A-3.

Положителната перспектива означава, че има подобряване на финансовите условия, както и за засилване на фискалните и външните буфери в страната, се отбелязва в съобщението на Министерствона финансите.

Анализаторите от S&P Global Ratings очакват стабилният икономически растеж да продължи в съответствие с възходящата динамика на износа и благоприятните условия за кредитиране. Нетният държавен дълг ще продължи да намалява през 2018 г., за четвърта поредна година. Външната задлъжнялост е оценена като ниска и текущата сметка ще остане на излишък.

От Агенцията изразяват очакване, че продължителността на политиката ще бъде гарантирана дотогава, докато управляващата коалиция e стабилна.

Според S&P Global Ratings основните фактори за евентуално повишаване на кредитния рейтинг на България през следващите 12-24 месеца включват продължаващо намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор, съчетано с растящо кредитиране за подпомагане на икономическия растеж.

Положително влияние за рейтинга ще окаже също засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на Агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II). 

Рейтинговата агенция би предприела действия за ревизиране на перспективата до стабилна, при наличие на натиск върху платежния баланс на страната, отслабване на фискалните буфери или при обръщане на низходящата тенденция при необслужваните кредити.

Негативни кредитни действия биха възникнали и в случай на рязко поскъпване на реалния ефективен валутен курс, което би довело до загуба на конкурентоспособност и влошаване на външната позиция на страната.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти