Таллпак България ООД
Адрес: Стара Загора, Южна индустриална зона, сграда Терамис 2007
телефон: +359/ 42/910 222
e-mail: admin@tallpack.bg
уебсайт: http://www.tallpack.bg
факс: +359/ 42/910 100
Повече информация може да видите в пълната версия на сайта.
Категории