Университетски Медико-Дентален Център
Адрес: бул. „Цар Освободител“ № 84
телефони: 0882 413 456, +359 52 677 299
e-mail: reception-mdc@mu-varna.bg
уебсайт: https://www.dentalmed.bg
facebook: https://www.facebook.com/university.medical.dental.center/
Повече информация може да видите в пълната версия на сайта.
Категории