Преките чужди инвестиции скачат с над 1,5 млрд. евро през 2018 г.
19.02.2019 | 17:55
econ.bg
Преките чужди инвестиции скачат с над 1,5 млрд. евро през 2018 г.
Положително салдо по текущата сметка е над 3,3 млрд. евро през миналата година

През декември 2018 година салдото по текущата сметка на България е отрицателно и в размер на 51,0 млн. евро, но през цялата изминала година позитивният баланс надвиши 3,3 млрд. евро, показват данни на Българската централна банка. Преките чуждестранни инвестиции пък нарастват през декември с цели 189 млн. евро, надвишавайки 1,5 млрд. евро в рамките на изминалата година.

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през декември е положителен и в размер на 127 млн. евро спрямо дефицит за 183,6 млн. евро точно преди година (през декември 2017 г.). В рамките на цялата 2018-а година салдото по текущата и капиталова сметка е също положително и в размер на 3,3172 млрд. евро спрямо позитивен баланс за 3,8976 млрд. евро (или 7,5% от БВП) през януари - декември 2017-а година.

Салдото само по текущата сметка през декември е отрицателно и възлиза на 51,0 млн. евро при дефицит за 282,2 млн. евро година по-рано, като в рамките на дванадесетте месеца на миналата година текущата сметка е положителна и в размер на 2,539 млрд. евро (4,6% от БВП) спрямо излишък за 3,3679 млрд. евро (6,5% от БВП) през 2017 година.

Търговското салдо на нашата страна през декември 2018 г. е отрицателно и възлиза на 240,3 млн. евро спрямо дефицит за 394,5 млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с 26,1 млн. евро до 2,1305 млрд. евро, като в същото време вносът намалява със 128,1 млн. евро, достигайки размер от 2,3708 млрд. евро.

Търговското салдо през цялата 2018 година също остава на дефицит в размер от 2,2481 млрд. евро спрямо дефицит за едва 765,8 млн. евро преди година, като за периода януари - декември износът на стоки се увеличава с 477,4 млн. евро до 27,4274 млрд. евро спрямо износ за 26,950 млрд. евро през 2017-а година, докато вносът през миналата година се увеличава с 1,9596 млрд. евро до 29,6755 млрд. евро от 27,7159 млрд. евро преди година.

Салдото по услугите през декември е положително и в размер на 99,9 млн. евро спрямо положително салдо за 29,6 млн. евро преди година, като за цялата 2018 година салдото по услугите е положително и в размер на 3,313 млрд. евро спрямо позитивно салдо от 2,7652 млрд. евро преди година.

Според данни на БНБ финансовата сметка през декември 2018 е положителна и в размер на 244,1 млн. евро при положителна стойност от 475,7 млн. евро точно година по-рано, като през миналата година финансовата сметка е на излишък от 2,3302 млрд. евро спрямо излишък за 2,1612 млрд. евро през 2017-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват през последния месец на 2018 година със 189,4 млн. евро при повишение с 44,5 млн. евро година по-рано. В рамките на изминалата година преките чуждестранни инвестиции в България са в размер на 1,5329 млрд. евро (2,8% от БВП), надвишавайки със 143,3 млн. евро преките инвестиции в размер на 1,3896 млрд. евро (2,7% от БВП) през периода януари - декември 2017 година.

Чуждестранният дялов капитал в български дружества през 2018 година възлиза на цели 565,5 млн. евро, което е с 378,1 млн. евро повече спрямо дяловия капитал през 2017 година. В същото време нетните постъпления от инвестиции на чужди лица в недвижими имоти в България през миналата година са в размер на 7,9 мн. евро спрямо 19,5 млн. евро през 2017 г., като най-голям дял в инвестиции в недвижими имоти имат Русия, Украйна и Германия.

Реинвестираните печалби от страна на чуждестранните инвеститори пък са в размер на 264 млн. евро през 2018-а година спрямо 128,9 мн. евро година по-рано.

Нетните чуждестранни инвестиции в дългови инструменти в нашата страна възлизат през 2018-а година на 703, млн. евро спрямо 1,0732 млрд. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през 2018-а година са дошли от Холандия (за цели 1,0868 млрд. евро), следвана от Германия (за 153,7 млн. евро) и Белгия (за 94,3 млн. евро).

През декември 2018 година резервите на БНБ се повишават с 842,6 млн. евро при тяхно увеличение с 1,4727 млрд. евро през декември 2017 г., като за цялата изминала година нарастват с 1,3616 млрд. евро при намаление с 98,9 млн. евро през предходната година.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти