Разходите за труд скачат с 10.1% за година
21.06.2017 | 14:55
econ.bg
Разходите за труд скачат с 10.1% за година
Увеличението в индустрията е с 10,5 на сто, в услугите - с 10,6 на сто, и в строителството - с 5,8 на сто, сочат данните на НСИ

През първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 10,1% спрямо година по-рано. 

Увеличението в индустрията е с 10,5 на сто, в услугите - с 10,6 на сто, и в строителството - с 5,8 на сто, сочат данните на НСИ. 

По икономически дейности през първото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 15,2 на сто, "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13,3 на сто, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - по 12,3 на сто. 

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1,6 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - с 3,8 на сто, и "Строителство" - с 5,8 на сто. 

През първото тримесечие на 2017 г. спрямо първото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9,9 на сто, а другите разходи /извън тези за възнаграждения/ - с 11,2 на сто. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1,4 на сто за "Хотелиерство и ресторантьорство" до 15,4 на сто за "Операции с недвижими имоти".

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти