7% ръст на износа на България за ЕС през първото тримесечие на 2019 г.
11.06.2019 | 12:20
econ.bg
7% ръст на износа на България за ЕС през първото тримесечие на 2019 г.
Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС

През първите три месеца на 2019 година износът на България за Европейския съюз нараства със 7% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 9.6 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).  

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите - членки на ЕС. Само през март износът за ЕС нараства с 2.9% спрямо същия месец на предходната година и е за 3.3 млрд. лева.

През трите месеца най-голям ръст на износа има в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (75.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (8.4%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - март се увеличава с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 9.8 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. Само през март вносът намалява с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е за 3.6 млрд. лева.

При вноса спрямо година по-рано най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (50%), а най-голямо намаление - в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (29.4%). Външнотърговското салдо за първите три месеца е отрицателно и е на стойност 210.7 млн. лева.

През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% в сравнение със същия период на 2018 г. и е в размер на 5 920.1 млн. лв.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни. През април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360 млн. лева.

През периода януари-април 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ - 54.8% и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ - 40.2%. Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ - 9.4%.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7316.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари-април 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ - 32.3%, „Храни и живи животни“ - 23.1% и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ - 21.2%.

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ - 9.6%. Външнотърговското салдо (износ FOB-внос CIF) на България с трети страни през периода януари-април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 762.4 млн. лева. През април 2019г. външнотърговското салдо (износ FOB -внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 143.2 млн. лева.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти