Централна Енергоремонтна База ЕАД
Адрес: 1220 София, ул. Локомотив 1
телефони: +359/ 2/810 54 15, +359/ 2/810 54 54
e-mail: info@cerb.bg
уебсайт: http://www.cerb.bg
Повече информация може да видите в пълната версия на сайта.
Категории