Депутатите ще гласуват окончателно промени в Закона за енергетиката
26.09.2018 | 09:00
econ.bg
Депутатите ще гласуват окончателно промени в Закона за енергетиката
С промените се отнема съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване

Депутатите ще гласуват днес на второ четене промени в Закона за енергетиката. С тях се транспонират европейски директиви, свързани  с Общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ.

С промените се отнема съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване.

Въвежда се задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносни, електроразпределителни, газопреносни и газоразпределителни мрежи да мотивират писмено решението си.

Целта е да се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.

Облекчава се режимът за изграждане на линейни енергийни обекти - електропроводи, газопроводи, нефтопроводи и други. Те ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти