Спад на бързите кредити за първи път от 3 г. насам
17.08.2018 | 09:00
econ.bg
Спад на бързите кредити за първи път от 3 г. насам
За година необслужваните заеми намаляват с 29,7%

За първи път от три години насам банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите от компании, отпускащи т. нар. "бързи кредити". От края на март 2016 г. в продължение на 12 поредни тримесечия кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше, показва анализ на investor.bg. Така към края на юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2,429 млрд. лв., или 2,4% от БВП, докато преди година бяха в размер на 2,655 млрд. лв., или 2,7% от БВП. Те се свиват с 8,5% до 225,7 млн. лв. на годишна база и с 14,7% до 418,4 млн. лв. на тримесечна по данни на БНБ.

Преобладават кредитите над 5 години, които в края на юни са 1,011 млрд. лв. За една година те се увеличават с 1,4%, или 14,4 млн. лв., и намаляват с 10% - 112,7 млн. лв., в сравнение с първото тримесечие на тази година. Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията нараства на годишна база от 37,6 до 41,6%. В края на юни вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 629,5 млн. лв., като намаляват на годишна база с 15,9%, или 119,1 млн. лв., и с 22,1% - 178,1 млн. лв., на тримесечна.

В БНБ отчитат, че вземанията по кредити с матуритет до 1 година в края на юни са 510,3 млн. лв., като намаляват с 0,7%, или 3,4 млн. лв., за една година и с 11% - 62,9 млн. лв., в сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г.

Към 30 юни необслужваните кредити са в размер на 278 млн. лв. За една година те намаляват с 29,7%, или 117,7 млн. лв., а спрямо края на март 2018 г. - с 18,9%, или 64,8 млн. лв.

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти