Holiday Inn Sofia
Адрес: София 1766, България, бул. "Александър Малинов" 111,
уебсайт: http://www.hisofiahotel.com
e-mail: info@holidayinnsofia.bg
телефон: +359 (0) 2 8070 707
факс: +359 (0) 2 8070 708
Повече информация може да видите в пълната версия на сайта.
Категории